Trang thiết bị

TRANG THIẾT BỊ 

PTN Phân tích Môi trường được trang bị các thiết bị, dụng cụ cho đào tạo và nghiên cứu, các thiết bị, dụng cụ đo như pH, kính hiển vi, cân điện tử 4 số, máy so màu DR5000. Ngoài ra, còn các thiết bị phân tích các chất ở nồng độ vi lượng như HPLC, GC-MS

Nhấn vào đây để xem danh mục thiết bị PTN