Triển vọng nghề nghiệp

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Lực lượng phục vụ của PTN phần lớn là kỹ thuật viên và hỗ trợ. Phần lớn là các nhà kỹ thuật, 60% là kỹ thuật viên, 30% nghiên cứu viên còn lại là hỗ trợ và quản lý. quản lý.

                            

Thông tin tuyển dụng:

Những cơ hội việc làm được đăng tải hàng năm trên website của Trường .

Nhấn vào đây để xem.