Tuyển dụng tại Công ty Cổ phần NAFOODS Miền Nam (Các vị trí thuộc khối kỹ thuật)

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

Hồ sơ ứng tuyển xin gửi về theo địa chỉ Công ty:

NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY

47, Nguyen Canh Hoan Str., Vinh City, NgheAn, Vietnam

Tel: +84 0383 532 632; Fax: +84 0383 853 902

Website: www.nafoods.com.vn