HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FACULTY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Advising

Lớp Đại trà

Lớp Đại trà GVCN Email liên lạc
MO06QLM   Phạm Thị Thanh Thúy  
  MO06KTM Nguyễn Phạm Khương Duy  
MO07QLM   Lê Thị Hồng Trân  
  MO07KTM Phan Xuân Thạnh  
MO08QLM   Phạm Đức Úy  
  MO08KTM Bùi Xuân Thành  
MO09QLM   Đào Thị Việt Hương  
  MO09KTM Dư Mỹ Lệ  
MO10QLM   Lưu Đình Hiệp  
  MO10KTM Phạm Hoàng Lâm  
MO11QLM   Lâm Văn Giang  
  MO11KTM Trần Tiến Khôi  
MO12QLM   Phạm Thị Thanh Thúy  
  MO12KTM Phan Xuân Thạnh  
MO13QLM   Hoàng Nguyễn Khánh Linh  
  MO13KTM Võ Thanh Hằng  
MO14QLM   Hồ Thị Ngọc Hà  
  MO14KTM Dương Thị Thành  
MO15QLM   Lưu Đình Hiệp hiepld_gis@hcmut.edu.vn
  MO15KTM Nguyễn Nhật Huy nnhuy@hcmut.edu.vn
MO16QLM   Lâm Văn Giang lamvangiang@hcmut.edu.vn
  MO16KTM Dương Thị Thành duongthanh@hcmut.edu.vn
MO17QLM   Đào Thanh Sơn dao.son@hcmut.edu.vn
  MO17KTM Phan Xuân Thạnh phanthanh@hcmut.edu.vn
MO18QLM   Hồ Thị Ngọc Hà ngocha@hcmut.edu.vn
  MO18KTM Dư Mỹ Lệ myledu@hcmut.edu.vn
MO19QLM   Đào Thị Việt Hương viethuongdao@hcmut.edu.vn
  MO19KTM Dương Thị Thành duongthanh@hcmut.edu.vn
MO20QLM   Ngô Thị Ngọc Lan Thảo ngoclanthao@hcmut.edu.vn
  MO20KTM Trần Đoan Trang tdtrang@hcmut.edu.vn
MO21   Võ Thị Thanh Thùy vttthuy@hcmut.edu.vn

 

Lớp Chất lượng cao

Lớp Chất lượng cao GVCN Email liên lạc
MO14CLC QL Đào Thanh Sơn dao.son@hcmut.edu.vn
MO15CLC
MO16CLC QL&KT Nguyễn Nhật Huy nnhuy@hcmut.edu.vn
MO17CLC
MO18CLC QL&KT Võ Thanh Hằng hang_vothanh2003@hcmut.edu.vn
MO19CLC QL&KT Dư Mỹ Lệ myledu@hcmut.edu.vn
MO20CLC QL&KT Nguyễn Thị Hiếu nguyenthihieu@hcmut.edu.vn
MO21CLC QL&KT Võ Thị Thanh Thùy vttthuy@hcmut.edu.vn