Cán bộ giảng dạy Khoa Môi trường và Tài nguyên

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

 

PGS.TS Đặng Vũ Bích Hạnh

Trưởng Bộ môn

Email: dvbh@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Công nghệ sinh học ứng dụng trong môi trường
 • Nano sinh học
 • Vi khuẩn phóng xạ
 • Phân hữu cơ

PGS.TS Nguyễn Tấn Phong

Phó Trưởng Khoa

Email: ntphong@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học

PGS.TS Đặng Viết Hùng

Email: dvhung70@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Xử lý nước cấp/nước thải
 • Kỹ thuật sinh thái

TS. Nguyễn Nhật Huy

Trưởng PTN Phân tích Môi trường

Email: nnhuy@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Kỹ thuật xúc tác trong môi trường
 • Kỹ thuật thông gió, xử lý bụi, khí thải, nước
 • Các vật liệu nano

TS. Huỳnh Khánh An

Trưởng PTNTĐ ĐHQG-HCM Công nghệ Xử lý Chất thải Bậc cao

Email: huynhkhanhan@hcmut.edu.vn

Website: www4.hcmut.edu.vn/~huynhkhanhan

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Ảnh hưởng của vật liệu nano đến môi trường
 • Phát hiện, định tính và định lượng vật liệu nano trong môi trường
 • Ứng dụng của vật liệu nano trong xử lý môi trường
 • Quá trình màng
 • Xử lý nước và nước thải

ThS. Dư Mỹ Lệ

Email: myledu@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Công nghệ sinh học trong xử lý môi trường
 • Xử lý khí thải công nghiệp
 • Quản lý và kiểm soát ô nhiễm không khí đô thị
 

ThS. Dương Thị Thành

Email: duongthanh@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Xử lý nước thải và chất thải rắn

ThS. Phan Xuân Thạnh

Email: phanthanh@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Công nghệ xử lý khí thải
 • Kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng ồn
 

KS. Nguyễn Hoàng Dũng

Email: dungnnguyen@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 
     

 

BỘ MÔN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

 

TS. Lâm Văn Giang

Trưởng Bộ môn

Email: lamvangiang@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Ứng dụng công nghệ sinh học phù hợp xử lý nước tăng hiệu xuất giảm chi phí xử lý
 • Công nghệ tận dụng tái sinh, tái chế chất thải
 • Biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động
 • An toàn môi trường và sức khỏe con người

PGS.TS Lê Văn Khoa

Email: levankhoa@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Các vấn đề quản lý môi trường đô thị
 • Sản xuất và tiêu thụ bền vững
 • Ứng phó biến đổi khí hậu

PGS.TS Võ Lê Phú

Trưởng Khoa

Email: volephu@hcmut.edu.vn 

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Quản lý tài nguyên nước; đới bờ
 • Tác động của Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước
 • Công nghệ sản xuất sạch hơn

PGS.TS Đào Thanh Sơn

Email: dao.son@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

 • Độc học sinh thái
 • Độc học môi trường
 • Sinh thái thủy vực
 • Tài nguyên sinh học

 

 

 

ThS. Lưu Đình Hiệp

Phó Trưởng khoa

Email: hiepld_gis@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Ứng dụng GIS trong Quản lý Môi trường
 • Phân tích GIS
 • Hệ thống định vị vệ tinh GPS
 • Viễn thám
 • Sử dụng phần mềm: MapInfo, ArcView GIS, ArcGIS, ENVI, Quantum GIS,...
 

ThS. Đào Thị Việt Hương

Email: viethuongdao@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Tiêu dùng xanh
 • Phân tích chính sách

ThS. Phạm Thị Thanh Thúy

Email:

Lý lịch khoa học:

 

Lĩnh vực  nghiên cứu:

Đánh giá tác động môi trường

Tái chế và Quản lý chất thải nguy hại

ThS. Hồ Thị Ngọc Hà

Email: ngocha@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

     

 

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

 

PGS.TS Lê Văn Trung

Trưởng Bộ môn

Email: lvtrung@hmcut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

1. Viễn thám: 

 • Giám sát biến dạng mặt đất bằng kỹ thuật PS InSAR
 • Xử lý ảnh bằng kỹ thuật Neural Networks

2. Ứng dụng UAV:

 • Giám sát công trình

3. Ứng dụng GIS:

 • Quản lý đô thị và đất đai
 • Giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường
 • Chính sách sử dụng đất và định giá đất

PGS.TS Trần Thị Vân

Email: tranthivankt@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Viễn thám và GIS ứng dụng trong khoa học trái đất và môi trường tài nguyên, giám sát thiên tai
 • Viễn thám nhiệt đánh giá biến đổi khí hậu, đảo nhiệt đô thị, chất lượng môi trường và năng lượng
 • GIS phân tích không gian và quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Tài nguyên khí hậu và sinh khí hậu
 • Đảo nhiệt và tác động đến môi trường và sức khỏe công đồng
 • Đô thị hóa và tác động đến môi trường đô thị (không khí, nước)

 

ThS. Đinh Thị Kim Phượng

Email: dtkphuong@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Viễn thám và GIS ứng dụng trong khoa học trái đất và môi trường tài nguyên, giám sát thiên tai
 • Bản đồ phục vụ cho phân tích và đánh giá Môi trường và Tài nguyên

 

KS. Thiều Quang Hà

Email:

Lý lịch khoa học: Link

 

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Hệ thống thông tin địa lý
 • Dữ liệu GIS
 • Lập trình GIS

     

 

BỘ MÔN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC

 

 

PGS.TS Bùi Xuân Thành

Trưởng Bộ môn

Email: bxthanh@hcmut.edu.vn

Website: www.buixuanthanh.com

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Các quá trình lọc màng trong xử lý nước và nước thải
 • Kỹ thuật xử lý nước và nước thải
 • Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường
 • Các quá trình oxi hóa bậc cao
 • Nhiên liệu sinh học và năng lượng tái tạo
 • Các hệ thống xử lý chất thải chi phí thấp
 • Công nghệ ứng dụng giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Như Sang

Email: sang nn@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Nước, nước cấp, rác thải

 

TS. Nguyễn Xuân Dương

Email: induong@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 

 

TS. Phan Thị Hải Vân

Email: phanhaivan@gmail.com

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu: 

     

 

BỘ MÔN AN TOÀN – SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

TS. Võ Nguyễn Xuân Quế

Email: vnxque@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Tác động của khí hậu lên các chu trình sinh địa hóa tự nhiên và phản hồi sinh học liên quan đến khí nhà kính
 • Phục hồi chức năng các hệ sinh thái thủy vực
 • Sinh thái vi sinh
 

 

TS. Võ Thanh Hằng

Email: hang_vothanh2003@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Quản lý chất lượng môi trường nước
 • Xử lý nước thải

TS. Hà Dương Xuân Bảo

Email: hdxbao@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 

 

 

 

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

 

 

TS. Nguyễn Nhật Huy

Trưởng PTN

Email: nnhuy@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Kỹ thuật xúc tác trong môi trường
 • Kỹ thuật thông gió, xử lý bụi, khí thải, nước
 • Các vật liệu nano

NCS. Trần Thị Phi Oanh

Email: ttpoanh@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Chuyên môn chính/định hướng nghiên cứu:

 • Công nghệ môi trường chuyên về xử lý nước cấp, nước thải
 • Địa chất thủy văn chuyên ngành thủy địa hóa

 

ThS. Trịnh Thị Bích Huyền

Email: ttbhuyen@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Chuyên môn chính/định hướng nghiên cứu:

 • Công nghệ sinh học môi trường
 • Nano sinh học
 • Sinh học phóng xạ

 

ThS. Lại Duy Phương

Email: ldphuong@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Chuyên môn chính/định hướng nghiên cứu:

 • Hóa phân tích
 • Vật liệu hấp thụ
 • Phân bón hữu cơ chuyên hóa chất

 

ThS. Phan Thanh Lâm

Email: ptlam@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Chuyên môn chính/định hướng nghiên cứu:

 • Xử lý nước cấp, nước thải
 • Tái sử dụng nước

 

KS. Lâm Phạm Thanh Hiền

Email: lamhien87@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Chuyên môn chính/định hướng nghiên cứu:

 • Công nghệ hóa học
 • Hóa phân tích
 • Phân bón hóa học
 • Kỹ thuật điện hóa

 

KS. Nguyễn Hữu Việt

Email: nhviet86@gmail.com

Lý lịch khoa học: Link

 

Chuyên môn chính/định hướng nghiên cứu:

 • Hóa phân tích
 • Kiểm soát ô nhiễm kim loại vết

     

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG

 

 

PGS.TSKH Bùi Tá Long

Trưởng PTN Mô hình hóa Môi trường

Email: longbt62@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

 

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Mô hình hóa môi trường
 • Thủy động lực học
 • Lý thuyết hệ thống
 • Lý thuyết hệ thống thông tin