Bảng mô tả Chương trình đào tạo

Phần A: Thông tin về chương trình và đơn vị cấp bằng

1. Tên chương trình: Kỹ sư môi trường

2. Tên khoa: Khoa Môi trường và Tài nguyên

3. Trường/đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Bách Khoa

4. Cơ sở tổ chức giảng dạy: Trường Đại học Bách Khoa

5. Tên gọi của văn bằng: Bằng Kỹ sư Quản lý Tài nguyên và Môi trường

6. Chuyên ngành: Quản lý và Công nghệ Môi trường

7. Tiêu chí tuyển sinh/các yêu cầu đầu vào: Tuyển học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và được Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM công nhận trúng tuyển.

8. Kế hoạch học tập: xem thông tin chi tiết tại đây >>>>

9. Thời gian đào tạo: 4 năm

10.  Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt: Trong suốt quá trình học tập, sinh viên được hỗ trợ, tư vấn về học tập và sinh hoạt bởi giáo viên chủ nhiệm, giáo vụ khoa, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông qua các buổi họp lớp với GVCN, hội nghị sinh viên cấp khoa, cấp trường. Ngoài ra, sinh viên có thể liên hệ với các thầy cô trong Khoan nói chung và Bộ môn nói riêng khi có thắc mắc về chuyên ngành/ngành đang học.

Phần B: Mục tiêu chương trình, chuẩn đầu ra, phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá

11. Mục tiêu của chương trình:

a. Nắm vững và biết cách vận dụng các kiến thức chuyên môn về quản lý và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để giải quyết các yêu cầu đặt ra trong thực tế cuộc sống và công tác nghiên cứu chuyên ngành.

b. Nắm vững kỹ năng thực hành về phân tích, đánh giá; có khả năng giải quyết các vấn đề môi trường và tài nguyên đang diễn ra trong thực tế, thông qua các cách tiếp cận và giải pháp khả thi, hiệu quả và bền vững.

c. Có khả năng làm việc độc lập, có phương pháp làm việc khoa học, có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tự học tập nâng cao trình độ ở bậc sau đại học.

d. Có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, nhận biết được xu hướng thay đổi của chuyên ngành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội; hiếu biết về các vấn đề chính trị, xã hội và pháp luật đương đại trên thế giới và Việt Nam.

e. Có khả năng sử dụng tiếng Anh để phục vụ tốt cho học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, và các yêu cầu giao tiếp trong hoạt động chuyên ngảnh.

12. Chuẩn đầu ra của chương trình: xem thông tin chi tiết tại đây

13. Triển vọng nghề nghiệp:

Kỹ sư Quản lý và Công nghệ Môi trường sẽ có cơ hội làm việc tại các cơ quan ban ngành liên quan đến lĩnh vực môi trường. Kỹ sư Môi trường có thể làm việc tại các công ty tư vấn, thiết kế môi trường hoặc các nhà máy sản xuất công nghiệp có liên quan đến môi trường. Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường (loại giỏi) có thể làm việc tại các trường cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

 • Kỹ sư hoặc quản lý vận hành các hệ thống xử lý môi trường, trạm xử lý môi trường tại các nhà máy,
 • Kỹ sư hoặc quản lý tại các tổ chức thuộc mọi lĩnh vực liên quan đến môi trường,
 • Kỹ sư hoặc quản lý tại các tổ chức thuộc các thành phần tư nhân và công cộng.

Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

 • Tiếp tục học tập nâng cao kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên sâu ở trình độ thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường hoặc quản lý môi trường;
 • Có đủ năng lực tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về các kỹ thuật xử lý môi trường.

14. Phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá:

 • Giảng dạy lý thuyết
 • Thảo luận
 • Xem phim/video clip
 • Bài tập cá nhân
 • Bài tập nhóm
 • Thuyết trình/seminar
 • Tiểu luận
 • Thực hành thí nghiệm
 • Đi tham quan thực tế
 • Kiểm tra giữa kỳ/Thi kết thúc môn học

Phần C: Cấu trúc của chương trình

15. Cấu trúc của chương trình:

Stt

Khối lượng kiến thức

Số tín chỉ

Tỉ lệ

Bắt buộc

Tự chọn

Tổng

1

Kiến thức toán và khoa học tự nhiên

32

0

32

22,5%

2

Kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội

18

3

21

14,8%

3

Kiến thức cơ sở nhóm ngành/ngành

23

4

27

19%

4

Kiến thức chuyên ngành

30

10

40

28,2%

5

Thực tậpvà luận văn tốt nghiệp

14

0

14

9,9%

6

Ngoại ngữ

8

0

8

5,6%

7

Giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất

Chứng chỉ

 

 

Tổng cộng

123

17

142

100%

 

Phần D: Quy định về kiểm tra đánh giá

16. Quy định về kiểm tra đánh giá:

Thực hiện theo Quy chế học vụ hệ đại học chính quy theo học chế tín chỉ (ban hành theo Quyết định số 1871/QĐ-BKĐT ngày 31/10/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM).