Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Giới thiệu Bộ môn An toàn - Sức khỏe và Môi trường

27/09/2021 - 9:41 AM

1. Giới thiệu chung

Sinh viên chuyên ngành Bảo hộ lao động được trang bị các kiến thức cơ bản về môi trường lao động trong doanh nghiệp, an toàn lao động, tâm sinh lý của người lao động và tổ chức khoa học lao động; có kỹ năng điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý tổng hợp môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ xử lý nóng, bụi, ồn, rung trong quá trình sản xuất; loại trừ các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất và các yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp.

2. Triển vọng nghề nghiệp

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng Kỹ sư Bảo hộ lao động tại các doanh nghiệp sản xuất là rất lớn, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể có các vị trí làm việc sau:

 • Cán bộ bảo hộ lao động tại các phòng ban, bộ phận bảo hộ lao động hoặc tại các bộ phận kỹ thuật hoặc tại các phòng tổ chức lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.
 • Cán bộ giám sát an toàn hiện trường.
 • Kỹ thuật viên tại các phòng thí nghiệm hoặc xưởng thực hành huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động hoặc các tổ chức có cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động.
 • Cán bộ có nghiệp vụ sư phạm giảng dạy Bảo hộ lao động. Hoặc làm việc tại các cơ quan nghiên cứu và dạy nghề, các bộ, ngành sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khai thác.
 • Làm việc tại các sở lao động, thanh tra lao động, sở công nghiệp các tỉnh, thành phố. Thanh tra Nhà nước về An toàn vệ sinh lao động

3. Các đặc điểm nổi bật

Chi tiết về kiến thức và kỹ năng kỹ sư ngành Bảo hộ lao động:

 • Kỹ sư bảo hộ lao động có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt.
 • Có kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức ngành khoa học cở sở; kiến thức chuyên sâu, đa dạng về khoa học bảo hộ lao động và đảm bảo về ngoại ngữ.
 • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành có kỹ năng điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý tổng hợp môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ đảm bảo vệ sinh môi trường lao động trong quá trình sản xuất; loại trừ các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất và các yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp
 • Bên cạnh sinh viên còn được cung cấp các kiến thức về công nghệ môi trường và kỹ thuật môi trường; các kỹ năng về quản lý, nghiên cứu và thực hiện các dự án, công trình.
 • Ngoài ra môi trường học tập giúp sinh viên có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.