Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Giới thiệu về Kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN

25/08/2016 - 4:04 PM

Trong năm 2016, ngành Kỹ thuật Môi trường - Khoa Môi trường và Tài nguyên tham gia "Đánh giá ngoài nội bộ theo tiêu chuẩn AUN". Đây là chương trình đánh giá về đảm bảo chất lượng của những yêu cầu sau: chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất, sự hài lòng của doanh nghiệp,...Trong phần đánh giá theo tiêu chuẩn AUN, các giảng viên, cán bộ phục vụ và sinh viên đều phải nắm rõ và cùng hợp tác để cải thiện chất lượng đào tạo.

Một số điểm chính về đảm bảo chất lượng theo chuẩn AUN:

- AUN (ASEAN University Network) được thành lập vào tháng 11/1995.

- Mục đích của AUN là tăng cường sự hợp tác giữa các trường đại học hàng đầu trong khối ASEAN. Đến nay, AUN có 17 đại học thành viên AUN, Việt Nam có hai thành viên là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Để đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường thành viên AUN, hệ thống đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á được thành lập từ năm 1998. Hệ thống này đưa ra bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng gồm 15 tiêu chuẩn:

1.   Kết quả học tập dự kiến (Expected Learning Outcomes)

2.   Mô tả chương trình (Programme Specification)

3.   Cấu trúc và nội dung chương trình (Programme Structure and Content)

4.   Chiến lược dạy và học (Teaching and Learning Strategy)

5.   Kiểm tra đánh giá sinh viên (Student Assessment)

6.   Chất lượng giảng viên (Academic Staff Quality)

7.   Chất lượng nhân viên hỗ trợ (Support Staff Quality)

8.   Chất lượng sinh viên (Student Quality)

9.   Tư vấn và hỗ trợ sinh viên (Student Advice and Support)

10. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị (Facilities and Infrastructure)

11. Đảm bảo chất lượng tiến trình dạy/học tập (Quality Assurance of Teaching and Learning)

12. Phản hồi của các bên liên quan (Stakeholders Feedback)