Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Giới thiệu Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

02/02/2022 - 8:43 PM

1. Giới thiệu chung

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường (BM KTMT) là một trong năm Bộ môn thuộc Khoa Môi trường và Tài nguyên (MT-TN) – Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TPHCM. BM KTMT được thành lập theo quyết định số 255/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 14/10/2002 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TPHCM. Ra đời từ những ngày đầu thành lập Khoa cho đến nay, BM KTMT đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển (giảng dạy, nghiên cứu,...) của Khoa MT-TN.

BM KTMT phụ trách các chương trình đào tạo chính quy chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường (bao gồm cả chương trình Chất lượng cao) bậc Đại học, Cao học và nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, BM cũng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn trong lĩnh vực môi trường.

Sinh viên/học viên ngành Kỹ thuật Môi Trường được trang bị các kiến thức cơ bản về các quá trình hoá, lý và sinh học trong kiểm soát ô nhiễm môi trường, các kỹ thuật và quản lý vận hành các công trình hoặc hệ thống kiễm soát môi trường như xử lý nước thải đô thị và công nghiệp; kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại và tuần hoàn, tái sử dụng, tái sinh chất thải.

Một cách chi tiết hơn, kiến thức kỹ thuật môi trường (environmental engineering) là kiến thức tổng hợp kỹ thuật và công nghệ liên quan đến công trình, cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực vệ sinh môi trường trong đô thị, nông thôn và công nghiệp. Kiến thức này bao gồm các kỹ thuật cơ bản và kỹ năng thực hành thuộc ngành xây dựng, hóa học, sinh học, điện và cơ khí. Với kiến thức trên, kỹ sư ra Trường có thể đảm nhiệm thiết kế công trình, lập báo cáo khả thi hoặc quy hoạch các dự án liên quan đến công nghệ kiểm soát ô nhiễm môi trường, giải pháp kỹ thuật phục hồi và bảo tồn tài nguyên, và kỹ thuật và quản lý an toàn vệ sinh công nghiệp. Ngoài ra, sinh viên kỹ thuật môi trường còn được cung cấp thêm các kiến thức quản lý môi trường, quản lý dự án liên quan và kỹ năng mềm có thể hỗ trợ cho công việc thực tế của một người kỹ sư sau này.

2. Triển vọng nghề nghiệp sau khi đào tạo

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên/học viên ngành KTMT có thể đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế và thi công xây dựng công trình, các ban quản lý dự án hoặc các công ty Nhà Nước một thành viên cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên quan đến vệ sinh môi trường, các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường trung ương và địa phương, các doanh nghiệp sản xuất, các khu công nghiệp, các Viện nghiên cứu và các đại học chuyên ngành về kỹ thuật và công nghệ môi trường.

  • Các công ty Nhà Nước-TNHH một thành viên như: Các công ty Cấp Nước, công ty Thoát nước, công ty Môi trường Đô thị của các cấp (tỉnh, thành, quận, huyện),v.v..
  • Ban Quản lý dự án liên quan cấp quốc gia, tỉnh, thành vùng như: ban quản lý cải thiện vệ sinh môi trường các lưu vực thoát nước, các dự án cải tạo chất lượng nước trong lưu vực sông, dự án quản lý chất thải rắn các tỉnh thành, ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, v.v…
  • Các công ty tư vấn thiết kế và thi công công trình xây dựng, các công ty thương mại liên quan đến giao dịch thiết bị kỹ thuật kiễm soát ô nhiễm, tái sinh và tái sử dụng chất thải trong và ngoài nước như: công ty ECO, công ty SEEN, công ty Coastal, công ty Công Nghệ Xanh, Công ty Thành Công, các khu công nghiệp ở TpHCM và các tỉnh thành
  • Phòng chức năng thẩm định công nghệ kỹ thuật của Bộ và Sở Tài nguyên Môi trường của các tỉnh thành; Chi cục Bảo vệ Môi trường (BVMT) các tỉnh; Bộ và Sở Khoa học & Công nghệ; Bộ và Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Bộ/Sở Xây Dựng, Bộ/Sở Giao Thông.
  • Các cơ quan nghiên cứu và Trường đại học thường tuyển kỹ sư ngành Công nghệ Môi trường hoặc kỹ thuật môi trường, hạ tầng đô thị, an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp v.v… tốt nghiệp từ Trường ĐHBK Tp.HCM là các Viện nghiên cứu, Trường Đại Học, trường Cao Đẳng ở phía Nam Việt Nam như Viện Môi trường và Tài nguyên, Viện Nước và Môi Trường, Trường ĐH Bình Dương, Trường ĐH Tài nguyên & Môi trường Tp.HCM, Trường ĐH Công nghệ Thực phẩm; Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Lạc Hồng, Trường ĐH Đà Lạt v.v…

3. Các điểm nổi bật

Điểm khác biệt của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường của Trường ĐHBK Tp.HCM so với các chương trình đào tạo của các trường khác như sau: (i) Chương trình đào tạo bao gồm cả kiến thức kỹ thuật, công nghệ và quản lý trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, vệ sinh môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn ; (ii) Chương trình đào tạo cung cấp cả kiến thức chuyên môn và kiến thức kỹ năng; (iii) Các kiến thức lý thuyết và thực tiễn luôn được định kỳ cập nhật và bổ sung trong từng nội dung môn học bởi đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình có kinh nghiệm thực tiễn và độ chuyên môn cao; và (iv) Chương trình đào tạo luôn được đảm bảo cân bằng giữa lý thuyết và thực tiễn thông qua các môn học thí nghiệm, thực hành, thực tập và tham quan nhận thức về đối tượng học và nghiên cứu.