Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Nhân sự Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

05/07/2023 - 10:07 AM

PGS.TS Đặng Vũ Bích Hạnh

Trưởng Bộ môn

Email: dvbh@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Công nghệ sinh học ứng dụng trong môi trường
 • Vi khuẩn kháng phóng xạ từ các mỏ khai thác quặng
 • Thiết kế tổng hợp biochip ứng dụng trong phân tích môi trường
 • Nghiên cứu ứng dụng phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh từ các nguồn thải
 • Quan trắc môi trường phục vụ bảo tồn sinh học thích ứng biến đổi khí hậu
 • Các giải pháp tổng thể xử lý môi trường ao nuôi thủy sản 

 

GS.TS Nguyễn Văn Phước

Email: nvphuoc196@gmail.com

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Phân tích và phát triển kinh tế tuần hoàn
 • Nghiên cứu ứng dụng xử lý chất thải bậc cao
 • Nghiên cứu và phát triển các giải pháp xử lý chất thải nguy hại
 • Quản lý môi trường các khu Đô thị và khu công nghiệp
 • Các giải pháp an toàn dành cho khu công nghiệp

PGS.TS Đặng Viết Hùng

Email: dvhung70@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Xử lý nước cấp/nước thải
 • Kỹ thuật sinh thái

ThS. Dương Thị Thành

Email: duongthanh@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Xử lý nước thải và chất thải rắn

ThS. Phan Xuân Thạnh

Email: phanthanh@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Công nghệ xử lý khí thải
 • Kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng ồn

ThS. Dư Mỹ Lệ

Email: myledu@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Kiểm soát ô nhiễm không khí, kỹ thuật xử lý khí thải công nghiệp và khí thải trong nhà, quan trắc khí không khí
 • Thông gió nhà xưởng
 • Ứng dụng kỹ thuật hóa học trong xử lý môi trường

PGS.TS Nguyễn Nhật Huy

Phó Trưởng khoa

Email: nnhuy@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Kỹ thuật xúc tác trong môi trường
 • Kỹ thuật thông gió, xử lý bụi, khí thải, nước
 • Các vật liệu nano

ThS. Võ Thị Thanh Thùy

Email: vttthuy@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Kiểm soát ô nhiễm không khí trong nhà
 • Ứng dụng vật liệu nano trong xử lý môi trường

KS. Trần Đoan Trang

Email: tdtrang@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Xử lý nước thải
 • Ứng dụng vật liệu nano trong xử lý môi trường

TS. Nguyễn Thái Anh

Email: anhnt83@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Công nghệ xử lý nước và nước thải
 • Vật liệu xử lý ô nhiễm môi trường

TS. Phan Thanh Lâm

Email: ptlam@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Chuyên môn chính/định hướng nghiên cứu:

 • Xử lý nước cấp, nước thải
 • Tái sử dụng nước

TS. Lê Thị Huỳnh Trâm

Email: lthtram@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Chuyên môn chính/định hướng nghiên cứu:

 • Xây dựng và phát triển bộ chủng vi sinh vật ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, xử lý môi trường, y dược và thực phẩm
 • Phân tích hệ gen phiên mã nấm chịu mặn
 • Phân tích sự sinh tổng hợp hợp chất thứ cấp lovastatin ở Aspergillus terreus
 • Ảnh hưởng của các protein O-mannosyltransferase lên quá trình sinh tổng hợp hợp chất thứ cấp sterigmatocystin ở Aspergilus nidulans
 • Ứng dụng một số kỹ thuật sinh học phân tử hiện đại để phân tích phát sinh loài của vi sinh
 • Tạo hỗn hợp enzyme tái tổ hợp hứng đến sản xuất cồn sinh học từ lignocellulose