Chính sách công trong Bảo vệ Môi trường

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ có kiến thức tổng hợp và hiện đại về thể chế và chính sách công trong bảo vệ môi trường; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát triển các kỹ năng phân tích cũng như áp dụng các công cụ liên ngành, để tạo cơ sở khoa học trong đánh giá các vấn đề phức tạp và đề xuất chính sách phù hợp về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

2. Chuẩn đầu ra của CTĐT

  • Kiến thức chuyên môn :  Nắm vững kiến thức phân tích chính sách công, nhằm vận dụng sáng tạo kỹ thuật phân tích liên ngành để giải quyết các yêu cầu đặt ra trong quan điểm mới về sự tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường toàn cầu. Đủ năng lực để tạo các giải pháp phát triển bền vững trong sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, phù hợp với thể chế và chính sách bảo vệ môi trường Việt Nam.
  • Kỹ năng :

- Nắm vững các kỹ năng phân tích và phương pháp đánh giá chính sách môi trường và các chính sách công khác liên quan đến việc bảo vệ môi trường.

- Biết áp dụng các công cụ trong giải quyết các vấn đề thực tế như: Viễn thám, GIS, thống kê, đánh giá tác động môi trường, hệ thống hỗ trợ quyết định và phân tích chính sách liên ngành để tạo chính sách phù hợp.

- Có khả năng nghiên cứu độc lập để thực hiện các đề tài liên quan đến các công tác quy hoạch và quản lý môi trường. Tham gia nhóm xây dựng dự án hay triển khai tổ chức nhóm nghiên cứu liên ngành trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách công phù hợp.

  • Thái độ :  Có đạo đức nghề nghiệp và tư duy phát triển bền vững cũng như ý thức phục vụ cộng đồng. Có ý thức trách nhiệm và tinh thần hợp tác trong xây dựng và thực hiện các chính sách công trong bảo vệ môi trường.
  • Trình độ ngoại ngữ :  Có khả năng sử dụng tốt Anh văn trong nghiên cứu tài liệu chuyên môn, nâng cao khả năng giao tiếp và thực hiện báo cáo ở hội nghị quốc tế.

​3. Đối tượng tuyển sinh

Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc ngành gần với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi. Danh mục ngành đào tạo bậc đại học có thể tham khảo danh mục cấp IV bậc đại học do Bộ GD-ĐT ban hành theo thông tư 14 năm 2010.

3.1 Ngành đúng:

Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Công nghệ và Quản lý Môi trường; Quản lý đất đai; Quản lý đô thị; Quản lý biển đảo và đới bờ; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật tài nguyên nước; Khoa học môi trường; Môi trường đất và nước; Kinh tế tài nguyên môi trường; Địa lý tài nguyên và môi trường; Khí tượng và khí hậu học; Hải dương học; Thủy văn học; Sinh học; Kinh tế nông lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng, Phát triển nông thôn; Nông nghiệp; Trắc địa –bản đồ; Kỹ thuật địa chính; Thuỷ lợi; Xây dựng;  Địa chất; Địa lý; Hệ thống thông tin địa lý; Lâm nghiệp; Thuỷ sản; Khoa học đất

3.2 Ngành gần: 

Có văn bằng kỹ sư và cử nhân các ngành gần thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và Tự nhiên như: Kinh tế; Luật; Hóa môi trường; Quản lý công nghiệp; Hệ thống thông tin quản lý; Toán tin; cũng như các lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông.

4. Thời gian đào tạo: 2 năm

  • Các ứng viên đã trúng tuyển cao học của các ngành khác, được chuyển nguyện vọng theo kết quả thi và phỏng vấn tuyển chọn.
  • Học viên được chọn một trong hai phương thức: Khóa luận tốt nghiệp hoặc Luận văn tốt nghiệp.
  • Trường hợp học viên đã tốt nghiệp đại học chính quy đúng ngành được miễn các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung (thể hiện đã học trong bảng điểm).

​5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ

6. Khung chương trình đào tạo: Xem tại đây