Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Bài báo đăng trên Kỷ yếu Hội nghị trong nước

11/10/2021 - 3:49 PM

STT Tên bài báo Kỷ yếu Tên tác giả Năm
1 Ứng dụng công nghệ GIS (Geographic Information System) để quản lý quy hoạch và phát triển hệ thống kinh doanh trên địa bàn Tỉnh Bến Tre Hội nghị GIS Toàn quốc 2020 Lưu Đình Hiệp, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Phạm Ngọc Nhã Thi 2020
2 Giải pháp công nghệ GIS (Geographic Information System) phân tích vị trí cơ sở kinh doanh Tỉnh Bến Tre Hội nghị GIS Toàn quốc 2020 Lưu Đình Hiệp, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Phạm Ngọc Nhã Thi 2020
3 Đánh giá vai trò của đồi cát ven biển trong việc BVMT và ứng phó BĐKH ở Tp. Vũng Tàu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2020 Nguyễn Thị Hiếu, Lưu Đình Hiệp, Mai Công Nhựt, Nguyễn Tường Quý 2020
4 Hệ thống cảnh báo ngập lụt tỉnh Bình Dương Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22 Trần Thị Mỹ Hồng, Lưu Đình Hiệp, Lê Song Giang 2020
5 The Initial study on the application of sewage sludge for agriculture on the laboratory scale The Third International Conference on Materials Science and Manufacturing Technology (ICMSMT 2021) Tran Thanh, Lam Van Giang, Ho Huu Loc 2021
6 Biến Động Đường Bờ Huyện Cần Giờ Giai Đoạn 1989-2019 Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học tự nhiên  Phạm Thùy Dương, Trần Thị Vân* 2021
7 An Empirical Relationship between PM2.5 and Aerosol Optical Depth from MODIS Satellite Image for Spatial Simulation over Ho Chi Minh City Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering (VJSTE) Vo Quoc Bao, Tran Thi Van* 2021
8 Tiềm năng giảm thiểu phát thải khí methane và thu hồi năng lượng từ bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị - Một trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam Kỷ Yếu Hội Thảo Ứng Dụng GIS Toàn Quốc Năm 2020

Nguyễn Hoàng Phong, Nguyễn Châu Mỹ Duyên, Bùi Tá Long

2020