Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước (trong danh mục tính điểm của các Hội đồng học hàm)

11/10/2021 - 3:53 PM

STT Tên bài báo Tạp chí Tác giả Năm
1

Tối ưu tỷ lệ trong phân bón hữu cơ vi sinh từ nguồn vỏ điều và bùn ao nuôi cá tra

Tài nguyên & Môi trường Lại Duy Phương, Trịnh Thị Bích Huyền, Đặng Vũ Xuân Huyên, Đỗ Đình Nam, Tôn Thiện Phương, Đặng Vũ Bích Hạnh 2021
2 Evaluation of groundwater quality for domestic purposes and human health risk assessment for arsenic and manganese exposure in Cu Chi district, Ho Chi Minh city, Vietnam Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering Ha Lan Nguyen, Viet Ky Nguyen, Van Ngo Dau, Thi Phi Oanh Tran 2020
3 Tổng quan về hiện trạng ô nhiễm kim loại trong nước dưới đất tầng Pleistocen tại khu vực Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh Tài Nguyên và Môi Trường Trần Thị Phi Oanh, Nguyễn Nhật Huy, Lại Duy Phương, Nguyễn Thị Nhung, Lâm Phạm Thanh Hiền, Nguyễn Đình Tứ, Đào Hồng Hải, Nguyễn Việt Kỳ 2020
4 Nghiên cứu xử lý Enrofloxacin bằng phương pháp xúc quang sử dụng vật liệu nano TiO2 Tài Nguyên & Môi Trường Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Trịnh Thị Bích Huyền, Nguyễn Nhật Huy 2020
5 Nghiên cứu tận dụng bùn thải từ nhà máy nước cấp ứng dụng làm vật liệu hấp phụ H2S Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự Lâm Phạm Thanh Hiền, Lê Thị Kiều Thi, Đặng Văn Thành, Nguyễn Nhật Huy 2020
6 Photocatalytic treatment of volatile organic compounds emitted from mosquito repel incense burning Science and Technology Development Journal: Science of The Earth & Environment Nguyen Nhat Huy, Nguyen Thi Bich Ha, Dinh Pham Ngoc Huyen, Vo Thi Thanh Thuy, Hoang Cong Anh Duy, Lam Pham Thanh Hien, Nguyen Thi Thuy 2020
7 Tối ưu tỷ lệ trong phân bón hữu cơ vi sinh từ nguồn vỏ điều và bùn ao nuôi cá tra Tài Nguyên Môi Trường Lại Duy Phương, Trịnh Thị Bích Huyền, Đặng Vũ Xuân Huyên, Đỗ Đình Nam, Tôn Thiện Phương, Đặng Vũ Bích Hạnh  2021
8 Air stripping for ammonia removal from landfill leachate in Vietnam: effect of operation parameters TNU Journal of Science and Technology Tran Tien Khoi, Tran Thi Thanh Thuy, Nguyen Thi Nga, Nguyen Nhat Huy, Nguyen Thi Thuy 2021
9 Nghiên cứu ứng dụng vật liệu TiO2 dạng ống biến tính xử lý HCHO trong không khí Tạp chí Môi trường Võ Thị Thanh Thùy, Nguyễn Hoàng Mỹ Linh, Nguyễn Nhật Huy 2020
10 Nghiên cứu hiệu ứng quang xúc tác xử lý metylen xanh trong môi trường nước sử dụng vật liệu TiO2 chế tạo bằng phương pháp điện hóa Tạp chí Hóa học Nguyễn Thị Khánh Vân*, Nguyễn Nhật Huy, Nguyễn Năng Định, Lê Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Mai, Đặng Văn Thành 2020
11 Tổng hợp vật liệu nano oxít sắt dạng bông hoa và ứng dụng xử lý phốt phát trong nước thải Tạp chí Môi trường Trần Vũ Anh Khoa, Trần Lê Ba, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Nhật Huy, Lê Trí Thích, Nguyễn Trung Thành 2020
12 Effect of synthesis conditions on methylene blue adsorption capacity of electrochemically preparated graphene Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption Hao Pham Van, Linh Ha Xuan, Oanh Phung Thi, Hong Phan Ngoc, Huy Nguyen Nhat, Thanh Dang Van, Dang Nguyen Van 2020
13 Ảnh hưởng mãn tính của nước rỉ từ nhựa gia dụng và sử dụng một lần lên loài vi giáp xác Daphnia magna Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Trái đất và Môi trường Nguyễn Văn Tài, Lê Thị Phương Dung, Đào Thanh Sơn 2021
14 Ảnh hưởng của nước rỉ nhựa từ ống nhựa PVC lên sức sống và sinh sản của hai loài vi giáp xác Ceriodaphnia cornuta và Daphnia magna Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên Nguyễn Văn Tài, Đào Thanh Sơn 2020
15 Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất chlopyrifos ethyl lên sự phát triển của vi tảo Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn Nguyễn Thị Thanh Phụng, Nguyễn Văn Tài, Đào Thanh Sơn, Võ Thị Mỹ Chi 2020
16 Single and combined effects of di-2-ethylexyl phthalate and bisphenol A on life history traits of the tropical micro-crustacean Ceriodaphnia cornuta Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering Nguyen, V.T., Bui, M.H., Strady, E., Kieu-Le, T.C., Bui, B.T., Dao, T.S 2020
17 Growth and metal removal efficiency of the green algae Schroederia setigera and Selenastrum bibraianum exposed to nickel, zinc and cadmium Vietnam Journal of Science and Technology Nguyen, V.T., Vo, T.N.Q., Tran, V.Q., Vo, T.M.C., Bui, T.N.P., Trinh, B.S., Dao, T.S 2020
18 Thiết lập và thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải bằng vi tảo theo công nghệ Tubular Photobireactor Tài Nguyên và Môi Trường Trần Thành, Nguyễn Hữu Tiến, Lâm Văn Giang, Trần Thành Minh 2021
19 Biến Động Đường Bờ Huyện Cần Giờ Giai Đoạn 1989-2019 Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học tự nhiên Phạm Thùy Dương, Trần Thị Vân* 2021
20 An Empirical Relationship between PM2.5 and Aerosol Optical Depth from MODIS Satellite Image for Spatial Simulation over Ho Chi Minh City Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering (VJSTE) Vo Quoc Bao, Tran Thi Van* 2021
21 Kỹ Thuật Giám Sát Tảo Nở Hoa Từ Không Gian Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học tự nhiên Nguyễn Hoàng Thông, Lê Xuân Thuyên, Trần Thị Vân* 2021
22 Biến động không gian - thời gian của nhiệt độ nước biển tầng mặt vùng biển Khánh Hòa giai đoạn 2010-2019 Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học và Kỹ thuật  Nguyễn Trịnh Đức Hiệu, Nguyễn Hữu Huân, Hoàng Trung Du, Nguyễn Minh Hiếu, Võ Hải Thi, Nguyễn Kim Hạnh, Trần Thị Vân* 2020
23 Đánh giá hạn hán từ tư liệu viễn thám nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học Trái đất & Môi trường Trần Thị Vân, Nguyễn Dương Lâm Tới, Pham Thị Diễm Huỳnh, Nguyễn Ngân Hà, Hà Dương Xuân Bảo 2020
24 Phương pháp đánh giá hạn hán cho một vùng lãnh thổ theo quan hệ nhiệt độ bề mặt và thực vật từ dữ liệu viễn thám. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học và Kỹ thuật  Trần Thị Vân, Nguyễn Ngân Hà, Hà Quốc Việt, Nguyễn Đình Hoàng Long, Hà Dương Xuân Bảo 2020
25 Prediction of potential for greenhouse gas mitigation and power recovery from a municipal solid waste landfill case in Tien Giang province, Vietnam Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Long Ta Bui, Phong Hoang Nguyen

2021
26 Ứng dụng WRF/CMAQ mô phỏng ô nhiễm PM10 từ hoạt động giao thông – Trường hợp Tp. Hồ Chí Minh.  Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Nguyễn Châu Mỹ Duyên, Nguyễn Hoàng Phong, Bùi Tá Long

2021
27 Mô phỏng sự phụ thuộc xâm nhập mặn và các yếu tố thủy văn bằng MIKE 3 – Trường hợp cửa sông Vệ, Quảng Ngãi Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Bùi Tá Long, Lê Thị Mỹ Diệp

2021