Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Danh sách Cựu sinh viên đạt Huy chương bạc

18/04/2018 - 4:32 PM

Khóa học Họ tên sinh viên MSSV Điểm TBTL Năm tốt nghiệp
K2007 Phạm Trí Hiếu 90700768 8.85 2012
K2008 Vũ Thị Mai Hiền 90800667 8.29 2013
K2009 Nguyễn Thị Thu Hiền 90904204 8.48 2014
K2010 Nguyễn Thị Tùng Dương 91000566 8.13 2015
K2011 Nguyễn Thị Thanh Loan 91101883 8.52 2016
K2012 Nguyễn Hoàng Phong 91202724 8.35 2017
K2013 Nguyễn Thị Thùy Trang 91304235 8.36 2018