Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Danh sách Cựu sinh viên đạt Huy chương vàng

18/04/2018 - 4:30 PM

Khóa học Họ tên sinh viên MSSV Điểm TBTL Năm tốt nghiệp
K2007 Võ Thị Thu Tình 90702502 9.00 2012
K2008 Nguyễn Quốc Bảo 90800112 8.35 2013
K2009 Nguyễn An Sang 90902227 8.48 2014
K2010 Nguyễn Ngọc Tâm Thi 91003127 8.18 2015
K2011 Nguyễn Hoàng Dũng 91100626 8.62 2016
K2012 Mai Công Nhựt 91202637 8.40 2017
K2013 Nguyễn Thúy Trúc 91304472 8.86 2018