Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Danh sách Cựu sinh viên tham gia phỏng vấn AUN-QA

08/09/2016 - 8:45 AM

Stt

Họ tên cựu sinh viên

Ngành học ĐH

Năm tốt nghiệp

Thông tin liên hệ

1

Trần Minh Sơn

KTMT

2007 (K2012)

 

2

Lê Cao Bách

KTMT

2016 (K2011)

Lecaobach1993@gmail.com

3

Đặng Công Danh

KTMT

2016 (K2011)

Danhd20@gmail.com

4

Nguyễn Minh Quân

KTMT

2013 (K2008)

Minhquankmt08@gmail.com

5

Hồ Lê Phước Lộc

KTMT

2016 (K2010)

phuoclochl@gmail.com

6

Nguyễn Hoảng Dũng

KTMT

2016 (K2011)

Dungnh2610@gmail.com

7

Trần Xuân Sơn Hải

KTMT

2005 (K2000)

Hai.tranxs@gmail.com

8

Huỳnh Thị Diệu Hương

KTMT

2014 (K2009)

Huong.n912@gmail.com

9

Nguyễn Tấn Thông

KTMT

2014 (K2009)

Nguyentanthong.ut@gmail.com

10

Nguyễn Gia Bảo

KTMT

2014 (K2009)

Giabao.nguyen31791@gmail.com

11

Võ Quốc Bảo

KTMT

2014 (K2009)

Baovo2769129@gmail.com

12

Nguyễn Ngọc Tâm Thi

KTMT

2015 (K2010)

tamthibk@gmail.com