Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Danh sách Sinh viên đạt Huy chương vàng

14/11/2022 - 4:12 PM

Khóa học Họ tên sinh viên MSSV Điểm TBTL Năm tốt nghiệp
K2007 Võ Thị Thu Tình 90702502 9.00 2012
K2008 Nguyễn Quốc Bảo 90800112 8.35 2013
K2009 Nguyễn An Sang 90902227 8.48 2014
K2010 Nguyễn Ngọc Tâm Thi 91003127 8.18 2015
K2011 Nguyễn Hoàng Dũng 91100626 8.62 2016
K2012 Mai Công Nhựt 91202637 8.40 2017
K2013 Nguyễn Thúy Trúc 91304472 8.86 2018
K2014 Trịnh Hoàng Phúc 1412982 8.45 2018
K2015 Lê Quang Danh 1510398 8.29 2019
K2016 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1612466 8.13 2020
K2017 Trần Thành Minh 1712204 8.38 Tháng 4/2022
K2018 Lê Ngọc Kim Ngân 1810345 8.31 Tháng 11/2022