Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Giáo Viên Chủ Nhiệm lớp Đại trà và Chất lượng cao

Lớp Đại trà

MO14QLM   Hồ Thị Ngọc Hà  
  MO14KTM Dương Thị Thành  
MO15QLM   Lưu Đình Hiệp hiepld_gis@hcmut.edu.vn
  MO15KTM Nguyễn Nhật Huy nnhuy@hcmut.edu.vn
MO16QLM   Lâm Văn Giang lamvangiang@hcmut.edu.vn
  MO16KTM Dương Thị Thành duongthanh@hcmut.edu.vn
MO17QLM   Đào Thanh Sơn dao.son@hcmut.edu.vn
  MO17KTM Phan Xuân Thạnh phanthanh@hcmut.edu.vn
MO18QLM   Hồ Thị Ngọc Hà ngocha@hcmut.edu.vn
  MO18KTM Dư Mỹ Lệ myledu@hcmut.edu.vn
MO19QLM   Đào Thị Việt Hương viethuongdao@hcmut.edu.vn
  MO19KTM Dương Thị Thành duongthanh@hcmut.edu.vn
MO20QLM   Ngô Thị Ngọc Lan Thảo ngoclanthao@hcmut.edu.vn
  MO20KTM Phan Xuân Thạnh phanthanh@hcmut.edu.vn
MO21   Võ Thị Thanh Thùy vttthuy@hcmut.edu.vn
       
MO22QLM   Hà Quang Khải quangkhai02@hcmut.edu.vn
  MO22KTM Phan Thanh Lâm ptlam@hcmut.edu.vn

 

Lớp Chất lượng cao

Lớp Chất lượng cao GVCN Email liên lạc
MO14CLC QL Đào Thanh Sơn dao.son@hcmut.edu.vn
MO15CLC
MO16CLC QL&KT Nguyễn Nhật Huy nnhuy@hcmut.edu.vn
MO17CLC
MO18CLC QL&KT Võ Thanh Hằng hang_vothanh2003@hcmut.edu.vn
MO19CLC QL&KT Dư Mỹ Lệ myledu@hcmut.edu.vn
MO20CLC ngành QLTN&MT Lâm Văn Giang lamvangiang@hcmut.edu.vn
MO21CLC QL&KT Võ Thị Thanh Thùy vttthuy@hcmut.edu.vn
MO22CLC   Phan Thanh Lâm ptlam@hcmut.edu.vn