Danh sách GVCN Năm học 2021-2022

28/09/2021 - 5:12 PM

DANH SÁCH GVCN NĂM HỌC 2021-2022

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Lớp Đại trà Họ và tên GVCN Email liên hệ
MO15QLM Lưu Đình Hiệp hiepld_gis@hcmut.edu.vn
MO15KTM Nguyễn Nhật Huy nnhuy@hcmut.edu.vn
MO16QLM Lâm Văn Giang lamvangiang@hcmut.edu.vn
MO16KTM Dương Thị Thành duongthanh@hcmut.edu.vn
MO17QLM Đào Thanh Sơn dao.son@hcmut.edu.vn
MO17KTM Phan Xuân Thạnh phanthanh@hcmut.edu.vn
MO18QLM Hồ Thị Ngọc Hà ngocha@hcmut.edu.vn
MO18KTM Dư Mỹ Lệ myledu@hcmut.edu.vn
MO19QLM Đào Thị Việt Hương viethuongdao@hcmut.edu.vn
MO19KTM Dương Thị Thành duongthanh@hcmut.edu.vn
MO20QLM Ngô Thị Ngọc Lan Thảo ngoclanthao@hcmut.edu.vn
MO20KTM Trần Đoan Trang tdtrang@hcmut.edu.vn
MO21 Võ Thị Thanh Thùy vttthuy@hcmut.edu.vn