Đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học (từ năm 2011)

10/10/2016 - 4:03 PM

Các đề tài, dự án,

nghiên cứu khoa học

Mã số/Cấp quản lý

Thời gian

Kinh phí (triệu đồng)

Chủ nhiệm/ Tham gia

Chương trình

Ngày nghiệm thu

Kết quả

Nghiên cứu giải pháp WebGIS mã nguồn mở cung cấp thông tin nhà đất

B2010-30-04

Cấp ĐHQG

1 năm

 

Lê Văn Trung/chủ nhiệm

 

15/7/2011

Khá

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thông tin quỹ đất, Tỉnh Tiền Giang

Dự án Jica

1 năm

 

Lê Văn Trung/chủ nhiệm

 

15/09/2012

Khá

Phát triển công cụ quản lý lưới điện trên công nghệ GIS SERVER

B2011-30-01

Cấp ĐHQG

1 năm

 

Lê Văn Trung / chủ nhiệm

 

13/03/2014

Khá

Đánh giá biến động sử dụng đất sử dụng Ảnh vệ tinh VNREDsat-1 và GIS ở khu vực TP. HỒ chí minh

Cấp ĐHQG

1 năm

 

Lê Văn Trung / chủ nhiệm

 

Đang triển khai

 

Xây dựng hệ thông tin địa lý đồng bằng Sông Cửu Long (MGIS)

 

13/2015/HĐ-KHCN-TNB.ĐT/14-19/C03

Cấp nhà nước

2 năm

 

Lê Văn Trung / chủ nhiệm

Tây Nam Bộ

Đang triển khai

 

Giải pháp tổng thể ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Cấp Tỉnh

1 năm

 

Lê Văn Trung / chủ nhiệm

 

Đang triển khai

 

Ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị tại thành phố Cần Thơ

Cấp

Thành phố

1 năm

 

Lê Văn Trung / chủ nhiệm

 

Đang triển khai

 

Giải pháp tổng thể ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Cấp Tỉnh

1 năm

 

Nguyễn Văn Minh Mẫn / tham gia

 

Đang triển khai

 

Dự án MGIS

Cấp nhà nước

 

2 năm

 

Nguyễn Văn Minh Mẫn / tham gia

 

Đang triển khai

 

Nghiên cứu ứng dụng viễn thám giám sát chất lượng không khí (thành phần bụi) trên khu đô thị, thử nghiệm cho Thành phố Hồ Chí Minh

B2011-24-04, Cấp Bộ ĐHQG

2011-2012

 

Trần Thị Vân / Chủ nhiệm

 

3/2013

Khá

Nghiên cứu ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

ĐTKHCN 03/2011, Tỉnh

2011-2013

 

Trần Thị Vân / Chủ nhiệm

 

5/2013

Khá

Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin (GIS) trong hoạt động quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh Bình Dương”

Tỉnh, Sở TNMT

2012-2013

 

Trần Thị Vân / Chủ nhiệm

 

7/2013

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái thực vật rừng ngập mặn Cần Giờ và đề xuất các giải pháp bảo vệ

Thành phố, Sở KHCN

2012-2014

 

Trần thị Vân / Tham gia

 

10/2014

Khá

Ứng dụng công nghệ viễn thám đánh giá biến động bề mặt địa hình thành phố Hồ Chí Minh dưới tác động của quá trình đô thị hóa

Thành phố, Sở KHCN

2013-2014

 

Trần thị Vân / Tham gia

 

7/2015

 

Nghiên cứu phương pháp viễn thám hồng ngoại nhiệt đánh giá môi trường nhiệt đô thị cung cấp giải pháp bổ sung cho công tác quy hoạch đô thị trong xu thế nóng ấm toàn cầu

105.99-2012.12, NAFOSTED - Bộ KHCN

2013-2015

 

Trần Thị Vân / Chủ nhiệm

 

2016

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nhiệt đến đặc trưng mưa đô thị trong chu trình thủy văn đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

Tc-MTTN-2016-02

2016

 

Trần Thị Vân / Chủ nhiệm

 

Đang thực hiện

 

Ứng dụng công nghệ viễn thám đánh giá biến động bề mặt địa hình thành phố Hồ Chí Minh dưới tác động của quá trình đô thị hóa                               

Thành phố, Sở KHCN

2013-2014

 

Đinh Thị Kim Phượng/Chủ nhiệm

 

7/2015

Khá