Giới thiệu Bộ môn Hệ thống Thông tin Môi trường và Tài nguyên

10/10/2016 - 4:19 PM

1. Giới thiệu chung

Bộ môn Hệ thống Thông tin Môi trường và Tài nguyên (Department of Resource and Environmental Informatics - DREI) được thành lập theo Quyết định số 829/QĐ-ĐHBK-TCHC ký ngày 16/04/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

  • Nhiệm vụ: đào tạo Đại học và Sau Đại học trong lĩnh vực kỹ thuật thông tin địa lý phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường.
  • Chức năng: nghiên cứu khoa học, tư vấn xây dựng chính sách công trong bảo vệ tài nguyên môi trường và chuyển giao ứng dụng công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển KT-XH bền vững.

​2. Triển vọng nghề nghiệp

Hệ thống thông tin Môi trường và Tài nguyên là khoa học tích hợp các công nghệ viễn thám, hệ thống định vị vệ tinh (GPS), hệ thống thông tin địa lý (GIS), cơ sở dữ liệu bản đồ, mô hình hóa và hệ hỗ trợ ra quyết định... để tạo giải pháp và chính sách thực thi trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và giám sát môi trường. Triển vọng nghề nghiệp mang lại nhiều cơ hội và khả năng tiếp tục chương trình học Thạc sỹ và Tiến sỹ trong và ngoài nước, hoặc làm việc cho các tập đoàn về lĩnh vực ứng dụng khoa học không gian. Phạm vi hoạt động ngành nghề rộng, nên thuận lợi trong làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước và viện nghiên cứu thuộc trung ương, cũng như các Sở Ngành trực thuộc các Tỉnh/Thành phố; hay làm việc cho các tổ chức và công ty tư nhân.

3. Các đặc điểm nổi bật

  • Chương trình Thạc sỹ Chính sách công trong bảo vệ môi trường (Public Policy for Environmental Protection - PPEP) là chuyên ngành mới ở Việt Nam và là kết quả hợp tác giữa Đại học Quốc Gia TP.HCM, Đại học Duke và Tập đoàn GE Hoa Kỳ. Bộ môn quản lý và vận hành Chương trình PPEP với sự hợp tác chuyên môn của Trường Chính sách công SSPP (Sanford School of Public Policy) và Trường Môi trường NSOE (Nicholas School of the Environmental) thuộc Đại học Duke. Chương trình được thiết kế để trang bị cho học viên tư duy nền tảng vững mạnh về phân tích chính sách của Sanford, lý thuyết phát triển môi trường đô thị bền vững của NSOE, giải pháp và kỹ năng quản lý trong bảo vệ môi trường của Đại học Bách Khoa TP.HCM (HCMUT).
  • Chương trình Nghiên cứu Ứng dụng Công Nghệ Vũ Trụ phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường như: Giám sát biến dạng mặt đất bằng kỹ thuật PS InSAR; Ứng dụng máy bay không người lái (UAV) trong giám sát tiến độ thi công công trình; Tích hợp GIS và GPS trong quản lý và giám sát phương tiện giao thông; Tích hợp GIS và Viễn thám trong giám sát quá trình phát triển đô thị và phân tích biến động lớp phủ mặt đất; Ứng dụng Viễn thám và mô hình toán trong giám sát môi trường nhiệt đại dương, sự hình thành hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị”; Giám sát thiên tai và biến đổi khí hậu (hạn hán, xâm nhập mặn, phát thải CO2…)