Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Hoạt động Hội Cựu Sinh Viên - Khoa Môi trường và Tài nguyên

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÂN SỰ

TT Họ và tên Chức vụ Khóa học Nhiệm vụ
1 Lý Thành Tài Phó Chủ tịch BKA - Trưởng Ban đại diện 1996

-  Là người đại diện cao nhất của Hội Cựu sinh viên Môi trường và Tài nguyên để quan hệ với Nhà trường và các đối tác trong và ngoài nước; đồng thời quản trị hoạt động kết nối với cộng đồng Cựu sinh viên

-  Phụ trách chung và điều hành công việc, hoạt động của Ban điều hành thông qua các Phó chủ tịch

2 Trần Thị Cơ Phó ban thường trực 2002

-  Nhận ủy quyền của Chủ tịch Ban đại diện để điều hành và quản trị các Phó chủ tịch: Quản trị điều hành, Đối ngoại, Truyền thông, Sự kiện, Tài chính.

-  Xây dựng định hướng hoạt động và kế hoạch cho Ban đại diện; hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện các khoa

-  Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo Ban đại diện.

3 Lưu Đình Hiệp Phó ban liên lạc 1994

-  Là đầu mối quan hệ giữa Ban đại diện Hội Cựu sinh viên với Nhà trường và các Khoa

-  Thông tin Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện đến Khoa, BGH Nhà trường và ngược lại

4 Đỗ Thị Thúy Hằng Phó ban sự kiện 1999 -  Tham gia tổ chức các sự kiện của Hội Cựu sinh viên như: hoạt động học thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động kết nối thành viên, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.
5 Nguyễn Trần Liên Hương Phó ban văn thể 1998 -  Tham gia tổ chức các hoạt động của Hội Cựu sinh viên về hoạt động văn thể, đóng góp các tiết mục, xây dựng văn hóa và thức đẩy hoạt động thể thức của Hội cựu sinh viên.
6 Châu Ngọc Cẩm Vân Phó ban truyền thông 2002 -  Xây dựng, quản lý và phát triển website, forum, Fanpage và Group (Facebook) và các mạng xã hội khác của Hội Cựu sinh viên Môi trường và Tài nguyên để quảng bá về hoạt động của Hội.
7 Đào Minh Trung Phó ban quản trị, điều hành 1999

-  Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động Ban đại diện Cựu sinh viên theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Trưởng Ban đại diện phân công, ủy quyền.

-  Soạn thảo, ban hành các quyết định, chủ trương, quy định theo chỉ đạo của Ban đại diện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

8 Đồng Thị Tú Anh Phó ban tài chính 2001

-  Tham mưu cho Ban đại diện về Quy chế và Quy định Quản lý tài chính

-  Vận động quyên góp, tài trợ và quản lý Quỹ hoạt động của Hội Cựu sinh viên Môi trường và Tài nguyên (Học bổng cho sinh viên, tài trợ cho Nhà trường). Quỹ hoạt động do Cựu sinh viên đóng góp.

9 Nguyễn Trọng Nghĩa Phó ban hướng nghiệp 2010 -  Tổ chức tham quan, thực tập và hội nghị việc làm cho sinh viên
10 Nguyễn Như Hiển Phó ban đối ngoại 1999 -  Là cầu nối hợp tác giữa các Doanh nghiệp/ Tổ chức/ Cá nhân (trong và ngoài nước) với Hội Cựu sinh viên Môi trường và Tài nguyên. Thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Sinh viên – Doanh nghiệp, giữa Doanh nghiệp với Doanh nghiệp, Khoa với Doanh nghiệp tạo mạng lưới thúc đẩy hoạt động phát triển đa phương
11 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Phó ban CNTT và dữ liệu 2013 -  Quản lý và cập nhật các dữ liệu có liên quan đến hoạt động của Hội Cựu sinh viên. Quản lý dữ liệu Hội Cựu sinh viên (qua trang web)

 

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CỰU SINH VIÊN

1. Các hoạt động hỗ trợ và bổ trợ BKA cấp Trường

Lên kế hoạch vận động chi phí và có ngân sách trù bị cho các hoạt động của Trường và BKA như sau:

  -  Xây dựng nhà Hiệu Bộ (Tại CS2)

  -  Thành lập Viện Đào tạo Quản trị và Lãnh đạo

  -  Chương trình Quỹ học bổng của BKA

  -  Chương trình Quỹ tín dụng hỗ trợ cho Sinh viên

  -  Xây dựng Câu lạc bộ CSV Phú Thọ - Bách Khoa

  -  Xây dựng Platform Cộng đồng CSV

Đồng thời, các Phó Chủ tịch mỗi ban xác định rõ nhiệm vụ của bản thân và tính liên đới với các nhiệm vụ nêu trên để lập kế hoạch và vận động các nguồn lực trong phạm vi nhiệm vụ của Ban để hỗ trợ các sự kiện nêu trên thành công tốt đẹp, nâng cao vai trò đóng góp của BKA-FENR.

 

2. Các hoạt động nội bộ BKA-FENR

a. Lễ chào mừng Tân sinh viên Khóa 2020

Lễ chào đón Tân sinh viên Khóa 2020 đã được tổ chức ngày 10/10/2020, với đại diện tham dự từ BKA-FENR là Anh Đào Minh Trung (Phó ban quản trị, điều hành)

 

b. Ngày Hội Kỹ thuật

Ngày Hội Kỹ thuật đã diễn ra sôi nổi và thu hút rất nhiều bạn sinh viên cũng như Doanh nghiệp tham gia. Năm 2021, Ngày Hội Kỹ thuật đã được tổ chức vào ngày 23/01 vừa qua.

Đây là hoạt động thường niên của Hội cũng như của Khoa Môi trường và Tài nguyên.

 

c. Tư vấn hướng nghiệp và việc làm

Cựu sinh viên của Khoa thường xuyên tham gia các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên trong các giai đoạn: đón sinh viên nhập học, giới thiệu giúp sinh viên phân ngành, giới thiệu giúp sinh viên trước khi ra trường,...

Năm 2021, trong tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đại diện Cựu sinh viên (Chị Cẩm Vân - K2002) đã tham gia và hỗ trợ hoạt động này theo hình thức trực tuyến.

 

d. Quản trị và vận hành truyền thông trên Facebook (Fanpage và Group)

Fanpage hoạt động của Hội Cựu sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên - ĐH Bách Khoa - ĐHQG-HCM chạm mốc gần 600 người theo dõi. Nhóm kín hoạt động của Hội Cựu sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên - D9HBK - ĐHQG-HCM đã có 741 MO-ers, trong đó có 12 chủ đề đã được đưa vào thảo luận.

Chức năng của Fanpage:

  -  Truyền thông về các sự kiện của BKA nói chung và BKA-FERN nói riêng

  -  Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, thắt chặt mối quan hệ giữa Doanh nghiệp và BKA-FERN

  -  Kết nối mạng lưới BKA-FERN

 

e. Quản lý và cập nhật CSDL về BKA-FERN

BKA-FERN hiện đang quản trị CSDL bằng Google Drive qua tài khoản Gmail: alumnia.bkmo@gmail.com.

Hiện tại, công tác liên lạc và cập nhật dữ liệu vẫn tiếp tục triển khai và hoàn thiện để tiến tới cập nhật toàn bộ dữ liệu cựu sinh viên vào hệ thống chung của toàn Trường.

 

f. Trao học bổng Cựu sinh viên

Đã tổ chức Lễ trao học bổng Cựu sinh viên vào ngày 20/11/2020 với tổng trị giá là 30.000.000VNĐ