Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Nghị quyết Hội đồng Ban đại diện BKA mở rộng lần III năm 2022 (Nhiệm kỳ 2021-2023)

Nghị quyết Cuộc họp Hội đồng Ban đại diện BKA mở rộng Lần III Năm 2022 (Nhiệm kỳ 2021-2023) tổ chức vào ngày 25/07/2022 vừa qua đã được Chủ tịch Ban đại diện BKA ký duyệt. Nghị quyết bao gồm các nội dung sau:

1. Các dự án Chào mừng Lễ họp mặt 65 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa-ĐHQG TPHCM;

2. Các chương trình và hoạt động Chào mừng Lễ họp mặt 65 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa-ĐHQG TPHCM;

3. Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Cộng đồng BKA Lần 2.

Chi tiết xem tại file đính kèm (NQ_05_HDBDD_BKA)