Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế

24/02/2022 - 2:04 PM

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

-  Đã thực hiện ký văn bản hợp tác cấp Khoa (MOA) với Đại học Okayama (Nhật Bản) vào tháng 4/2021, tập trung các hoạt động chính như sau: trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên và cấp học bổng Tiến sĩ cho sinh viên của Khoa.

-  Khoa là đầu mối liên lạc giữa ĐH Dalhousie (Canada). Nhà Trường (Phòng QHĐN) đang thảo luận với ĐH Dalhousie vào tháng 3 để ký MOU cấp Trường cho hoạt động hợp tác đào tạo của các Khoa vào tháng 3/2021. trong đó, Khoa Môi trường và Tài nguyên đang thảo luận về nội dung hợp tác đào tạo Tiến sĩ theo Đề án 89.

-  Tiếp tục thảo luận hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích môi trường (CENTER) thuộc ĐH Cheng Shiu, Đài Loan.

-  Tiếp tục duy trì chương trình hợp tác với ESRI để hỗ trợ cung cấp bản quyền ArcGIS phục vụ công tác đào tạo của Khoa.

 

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC TRONG NƯỚC

-  Ký MOU với Khoa Kỹ thuật Môi trường - Trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

-  Ký MOU với Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (Journal of Science and Technology in Civil Engineering) - ĐH Xây dựng Hà Nội.

-  Tham gia xúc tiến và triển khai các hoạt động với các đối tác của trường và Khoa như: Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn VNPT, Công ty Dương Nhật, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn,...

-  Triển khai các nội dung trong chương trình hợp tác giữa Trường và các Tỉnh/TP: Bình Phước, Bình Định, Đồng Tháp.