Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Môi trường và Tài nguyên, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường ĐH Bách khoa và Công ty TNHH WILO Việt Nam

24/02/2022 - 2:44 PM

Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Môi trường và Tài nguyên, trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM, việt Nam, và Công ty TNHH WILO Việt Na, ghi nhận lợi ích chung trong việc phát triển quan hệ song phương, tin tưởng rằng sự hợp tác giữa các bên góp phần vào việc làm giàu văn hóa, tiến bộ khoa học và củng cố tình hữu nghị, đồng ý thiết lập Thỏa thuận hợp tác.

Thỏa thuận hợp tác được ký bởi các đại diện có thẫm quyền của ĐHBK và WILO vào ngày 18/10/2021, sẽ thúc đẩy các hoạt động trong các lĩnh vực chính sau:

   - Trao tặng học bổng cho sinh viên

   - Thực hiện các khóa đào tạo tại Trường về vận hành và sử dụng bơm trong các giải pháp công trình kỹ thuật môi trường và xây dựng

   - Cơ hội làm thực tập sinh tại WILO cho sinh viên