Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

2 học bổng toàn phần từ AIT

13/04/2018 - 10:58 AM

Viện Công Nghệ Châu Á (AIT) sẽ cấp 02 học bổng toàn phần cho sinh viên đáp ứng đủ điều kiện yêu cầu. Sinh viên quan tâm vui lòng gửi email trực tiếp cho PGS.TS. Bùi Xuân Thành (Trưởng Bộ môn Khoa học và Công nghệ Nước - Khoa Môi trường và Tài nguyên) : bxthanh@hcmut.edu.vn.