Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Chương trình học bổng Vallet năm 2024

28/05/2024 - 1:07 PM

Học bổng Vallet được ra đời từ hơn 20 năm nay nhằm giúp đỡ các học sinh, sinh viên và các học viên sau đại học Việt Nam có tài năng hoặc xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Học bổng được tài trợ bởi Tổ chức Khoa học & Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) cùng Giáo sư Odon Vallet. Việc xét học bổng thường niên được thực hiện căn cứ vào QUI ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ xét Học bổng Vallet toàn quốc 2022.

Quy trình đăng ký, nộp hồ sơ đến quá trình xét tuyển và công bố kết quả của Học bổng Vallet 2024 như sau:

        Giá trị học bổng: 29.000.000 đồng/suất

  1. Đối tượng nhận học bổng: sinh viên đại học và học viên cao học.

        1. Đối với sinh viên đại học:

+ Sinh viên từ năm thứ 2 trở lên, có nhiều tiến bộ trong học tập, chưa được nhận bất cứ học bổng nào trong năm (nếu sinh viên đã được nhận học bổng thì cần kê khai cụ thể khi nộp hồ sơ). Điểm trung bình từ 7.5 trở lên (điểm theo hệ 10), 3.0 trở lên (điểm theo hệ 4) trong các học kỳ chính khóa.

+ Các thành tích khác cũng được xem xét ưu tiên khi tuyển chọn: chứng chỉ ngoại ngữ, công trình nghiên cứu khoa học về Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật, Công nghệ đã được công bố từ năm 2023 (trên các tạp chí thuộc danh mục Web ò science, SCOPUS hoặc tạp chí trong nước được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023).

  1.  Đối với học viên cao học:

Học viên cao học trong nước (ưu tiên cho những ứng viên chưa nhận được học bổng từ các nguồn khác) đang là Cán bộ giảng dạy/ nghiên cứu viên tại các khoa Kỹ thuật hay Khoa học của trường có thành tích học tập và nghiên cứu tốt thể hiện qua:

+ Các công trình nghiên cứu khoa học (các đề tài nghiên cứu, các phát minh, sáng chế được cấp chứng nhận và công bố khoa học. Các bài báo khoa học được căn cứ trên các tạp chí thuộc danh mục Web of science, SCOPUS hoặc tạp chí trong nước được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023).

+ Kết quả học tập.

  1. Hồ sơ dự tuyển: tất cả hồ sơ minh chứng (theo đúng thứ tự yêu cầu) phải dược tạo thành 1 tập tin duy nhất có định dạng .pdf theo quy định tên: Họ và tên-Tên trường (Ví dụ: Nguyễn Văn A-ĐHBK) (Chi tiết xem File).
  2. Quy trình xét:

Đăng ký trực tuyến

Từ ngày thông báo đến hết ngày 11/06/2024

Xét học bổng

12/06/2024 – 31/07/2024

Công bố kết quả

Dự kiến giữa tháng 8/2024

 

Trân trọng thông báo ./.