Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Chương trình Thạc sỹ "MSc in Environmental Engineering" của Trường Đại học Trento, Italy

09/01/2024 - 10:22 AM

Chương trình Thạc sỹ "MSc in Environmental Engineering" của Trường Đại học Trento, Italy:
- Điều kiện: Sinh viên tốt nghiệp ngành "Civil and/or Environmental Engineering."
- Học phí 4500 Euro/năm có thể được miễn giảm và có chương trình học bổng dành cho ứng viên đạt điểm cao: 7200 €/năm dành cho nam và 8500 €/năm dành cho nữ (cho năm đầu tiên và tùy vào kết quả học tập trong năm thứ 2.)
- Thời hạn nộp hồ sơ: 8/3/2024
- Thông tin về chương trình:  www.unitn.it/menve