Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Học bổng Cô Phương Thi - Học kì 1 năm học 2023-2024

08/08/2023 - 3:45 PM

HỌC BỔNG CÔ PHƯƠNG THI - HK I NH 2023-2024

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 30/09/2023

Tổng giá trị: $2000 dành cho Khoa KTHH, $2000 dành cho các Khoa MOTN và CNVL. Số tiền mỗi SV nhận được tuỳ thuộc vào số hồ sơ được chọn.

Đối tượng: SV Khoa Kỹ thuật Hoá học, Môi trường & Tài nguyên và Công nghệ Vật liệu. Với riêng Khoa KTHH, SV chưa nhận học bổng nào trong học kỳ 222.

Thành phần hồ sơ: SV ghép thành 1 file pdf các giấy tờ sau:

1. Đơn xin học bổng: ghi rõ thông tin SV ở trang đầu (Kính gửi Cô Nguyễn Đức Phương Thi, kèm theo hình thẻ, họ và tên, MSSV, lớp, sđt, email, địa chỉ), ghi rõ hoàn cảnh, nỗ lực học tập, sử dụng học bổng vào mục đích gì, từng tham gia hoạt động tình nguyện/cộng đồng nào v.v... Vì đây là học bổng từ nước ngoài nên SV KHÔNG ĐỀ DÒNG TIÊU NGỮ CHXHCNVN ĐLTDHP.

2. Bảng điểm đến hết HK222 (khuyến nghị in giấy rồi scan)

3. Giấy chứng nhận có hoàn cảnh khó khăn (nếu có) hoặc minh chứng khác (nếu có)

4. Giấy xác nhận về các hoạt động tình nguyện/cộng đồng

5. Giấy xác nhận về các hoạt động học thuật

Lưu ý đối với sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên: Tất cả hồ sơ nộp về email Thầy Dương (nthduong@hcmut.edu.vn) và ghi rõ tiêu đề email cũng như tên file pdf: HB Cô Phương Thi 2023 - [MOTN] - [tên sv] - HK I đồng thời CC cho Cô Thùy (vttthuy@hcmut.edu.vn)