Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Học bổng Hoa Kỳ 2020-2021

21/06/2019 - 8:32 AM

Viện văn hóa & giáo dục VN gửi đến các bạn một số học bổng Mỹ năm học 2020-2021.

1. Học bổng của ÐH Fulbright Viet Nam, Tp. HCM
“Trường Đại học Fulbright Việt Nam là sự tiến triển liên tục của những thành công từ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, vốn đã đào tạo hơn 2.000 nhà lãnh đạo Việt Nam…” Mary Tarnowka Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh 

. Loại học bổng: Thạc sĩ Chính sách công
. Thời hạn nộp đơn: 18/8/2019
. Thông tin: xem file đính kèm (Download file).
. Liên hệ: admissions.fsppm@fulbright.edu.vn

2. Fulbright for Vietnamese Scholar Program 2020
. Loại học bổng: Học giả (có bằng Thạc Sĩ hoặc Tiến Sĩ)
. Thời hạn nộp đơn: 15/10/2019
. Thông tin: https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/fvsc2020-Grant-Announcements.pdf 
. Liên hệ: DOhx@state.gov

3. Fulbright for Vietnamese Student Program 2021
. Loại học bổng: Thạc Sĩ
. Thời hạn nộp đơn: 4/25/2020 (?)
. Thông tin: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-student-program/
. Liên hệ: nguyenHT4@state.gov

4. Hubert H. Humphrey Fellowship Program 2020
. Loại học bổng: 1 năm nghiên cứu tại Mỹ 
. Thời hạn nộp đơn: 1/8/2019
. Thông tin: https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/2020-2021-Hubert-Humphrey-Fellowship-Program-1.pdf 
. Liên hệ: duonghd@state.gov

5. Young Southeast Asian Leaders Initiative 2020
. Loại học bổng: 4 tuần giao lưu tại Mỹ
. Thời hạn nộp đơn: 1/8/2019
. Thông tin: https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/19-VNM-NOFO-04-The-2020-YSEALI-Workshop-Series.pdf 
. Liên hệ: PhamPM@state.gov (Hanoi), LeMuonTK@state.gov (HCM)