Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Học bổng Thạc sĩ trong lĩnh vực "Quản trị cơ sở hạ tầng"

05/12/2018 - 3:26 PM

GS. Kim Doo IL ở Khoa Civil Engineering đang ưu tiên cho người Việt Nam, 1 suất học bổng ThS trong lĩnh vực "Quản trị cơ sở hạ tầng". Lĩnh vực nghiên cứu là dự đoán tuổi thọ và các vị trí có rủi ro hư tổn cao của cơ sở hạ tầng trong điều kiện tương tác với các yếu tố hóa-lý-sinh của môi trường xung quanh, đặc biệt là là các đường ống cấp nước, thoát nước thải được chôn ngầm dưới lòng đất.

Thời gian dự kiến nhập học vào 3/2019.

Sinh viên/Cựu sinh viên quan tâm vui lòng gửi CV cho anh Dương Phạm Hùng.
Thông tin liên hệ anh Hùng:
Email: duongphamhung.vlu@gmail.com, duongphamhung@vanlanguni.edu.vn, hung.bhe@gmail.com