Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Học bổng Tiến sỹ tại Khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ, RMIT Việt Nam

12/04/2023 - 10:05 AM

Chi tiết học bổng:

Học bổng bao gồm toàn bộ học phí học Tiến sỹ và trợ cấp hàng tháng khoảng 14.000.000 VND/tháng.

Thời gian học: 3-4 năm full-time.

Nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại RMIT Việt Nam, và có thời gian học tại RMIT Australia trong khoảng từ 06 tháng đến 01 năm tùy vào đề tài nghiên cứu.

RMIT cũng mong muốn hợp tác với các trường Đại học đối tác để đề cử các ứng viên Tiến sỹ theo Dự án 89 nhằm xây dựng hợp tác nghiên cứu.

Yêu cầu đầu vào:

Các yêu cầu tối thiểu để được nhận vào chương trình tiến sỹ:

1. Bằng cử nhân danh dự với thời gian học ít nhất là 4 năm (toàn thời gian) với chuyên ngành liên quan. Chương trình cần có ít nhất 25% học phần nghiên cứu. Ứng viên cần đạt điểm trung bình loại giỏi trong năm cuối; HOẶC

2. Bằng thạc sĩ loại giỏi có ít nhất 25% học phần nghiên cứu trong chương trình học hoặc bằng thạc sĩ loại xuất sắc cho chương trình không có học phần nghiên cứu; HOẶC

3. Bằng cấp về trình độ học vấn và/hoặc kinh nghiệm tương đương.

Yêu cầu về tiếng Anh

IELTS (học thuật): ít nhất 6,5 trung bình (không kĩ năng nào dưới 6.0) hoặc các chứng chỉ tương đương.

Các dự án Tiến sỹ:

Tìm các dự án nghiên cứu tại Khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ, RMIT VN tại danh sách đính kèm.

Khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ, RMIT Việt Nam là một Khoa thuộc RMIT STEM College, Melbourne, Australia. Danh sách đầy đủ các dự án tiến sỹ thuộc STEM College có thể tìm tại đây.

Rất nhiều dự án trong số này có thể được thực hiện tại Việt Nam với sự giám sát chung giữa RMIT Melbourne và RMIT Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng xem thêm tại các trang sau:

PhD Program in Vietnam

STEM College research page

Liên hệ để biết thêm chi tiết :

Văn phòng Nghiên cứu RMIT Việt Nam: phd.enquiries@rmit.edu.vn

Quản lý Hành chính Nghiên cứu Khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ: sset.research@rmit.edu.vn

Do số lượng học bổng có hạn, các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ sớm với Văn phòng Nghiên cứu RMIT Việt Nam để biết thêm chi tiết: phd.enquiries@rmit.edu.vnphd.enquiries@rmit.edu.vn

 

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.