Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kết quả xét duyệt Học bổng Dương Nhật đợt 2.2018

15/11/2018 - 10:32 AM

Kết quả xét duyệt học bổng và hạn tài trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đợt 2 năm 2018 (Download file)

Kết quả xét duyệt học bổng cho sinh viên học giỏi nhất HK2 năm học 2017-2018 (Download file)

Thời gian trao học bổng dự kiến: tháng 11 hoặc 12/2018.