Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo Dự tuyển học bổng Chắp cánh Ước mơ đợt 1 năm 2024

12/03/2024 - 2:22 PM

Nhà tài trợ: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật.

Có 02 Chương trình học bổng, gồm chương trình học bổng dành cho sinh viên giỏi và chương trình tài trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

I/ Đối với Chương trình học bổng cho sinh viên Giỏi:

+ Số lượng học bổng: 03 suất/học kỳ, mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng.

+ Tiêu chí lựa chọn sinh viên:

    - SV có điểm trung bình học kỳ I năm học 2023-2024 đạt loại Giỏi;

    - Đang là SV năm 3 hoặc 4, học hệ chính quy tại Khoa Môi trường và Tài nguyên;

    - Sv học đủ số tín chỉ theo học kỳ môn học.

II/ Đối với Chương trình tài trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:

+ Số lượng học bổng: 05 sinh viên với 3.000.000 đồng/tháng.

+ Đối tượng nhận tài trợ: sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học năm 3 hoặc 4 hệ chính quy tại Khoa Môi trường và Tài nguyên.

+ Ưu tiên xét học bổng cho những SV đã nhận học bổng đợt 2 năm 2023, theo đó trường hợp đủ điều kiện, sẽ tiếp tục nhận tài trợ đợt 1 năm 2024.

Hồ sơ xét duyệt vui lòng xem chi tiết Tại đây.