Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo kết quả xét duyệt Học bổng và Tài trợ Đợt 1/2018 của Công ty Dương Nhật

16/04/2018 - 9:54 AM

Trong đợt 01/2018, công ty Dương Nhật đã duyệt trao học bổng cho 3 bạn sinh viên giỏi và 5 bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như sau:

1. Kết quả xét duyệt Học bổng đợt 1/2018 (Download)

2. Kết quả xét duyệt và hạn tài trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đợt 1/2018 (Download)

Thời gian trao học bổng dự kiến trong tháng 04/2018.