Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo v/v nộp hồ sơ tham gia xét Học bổng Công ty Môi trường Dương Nhật (đợt 1/2020)

01/06/2020 - 3:34 PM

Sinh viên nộp hồ sơ xét Học bổng của Công ty Môi trường Dương Nhật, gồm:

         (1) Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

hoặc (2) Học bổng dành cho sinh viên học giỏi nhất

Hồ sơ gồm:

  • Đơn xin xét học bổng (tự viết)
  • Sơ yếu lý lịch (xác nhận của địa phương)
  • Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn (xác nhận của địa phương; áp dụng cho đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn)
  • Bảng điểm in online 3 học kì gần nhất
  • Điểm rèn luyện (xác nhận của Nhà trường)
  • Các minh chứng về hoạt động khác (nếu có)

Hồ sơ nộp về Văn phòng khoa Môi trường và Tài nguyên (Cơ sở 1, Nhà B9) (nộp Cô Thủy) trước thứ Năm ngày 11/6/2020