Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo v/v nộp hồ sơ tham gia xét Học bổng Công ty Môi trường Dương Nhật (đợt 1 năm 2021)

30/03/2021 - 3:05 PM

Sinh viên nộp hồ sơ xét Học bổng của Công ty Môi trường Dương Nhật, gồm:

(1) Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

hoặc (2) Học bổng dành cho học sinh học giỏi

Hồ sơ gồm:

  • Đơn xin xét học bổng (tự viết)
  • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)
  • Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương; áp dụng cho HB dành cho sv có hoàn cảnh khó khăn)
  • Bảng điểm in online 3 học kỳ gần nhất
  • Điểm rèn luyện (có xác nhận của Nhà trường)
  • Các minh chứng về hoạt động khác (nếu có)

Hồ sơ nộp về Văn phòng Khoa Môi trường và Tài nguyên, Phòng 705 H2, từ 9g - 15g thứ Ba/Tư/Năm hàng tuần tại CS2 hoặc nộp hồ sơ tại VP khoa CS1.

Hạn chót: 20/4/2021