Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo v/v tham gia xét học bổng Công ty Môi trường Dương Nhật (đợt 2/2018)

22/10/2018 - 1:53 PM

Sinh viên nộp hồ sơ xét học bổng của Công ty Môi trường Dương Nhật, gồm:

  • Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
  • Học bổng cho sinh viên học giỏi nhất

Hồ sơ gồm:

  • Đơn xin xét học bổng
  • Sơ yếu lý lịch (xác nhận của địa phương)
  • Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn (xác nhận của địa phương, áp dụng cho đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn)
  • Điểm rèn luyện (xác nhận của Nhà trường)
  • Kết quả học tập (xác nhận của Nhà trường)
  • Các minh chứng về hoạt động khác (nếu có)

Hồ sơ nộp về văn phòng khoa Môi trường và Tài nguyên (Cơ sở 1, Nhà B9) trước ngày 31/10/2018.