Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo v/v tham gia xét Học bổng Công ty Môi trường Dương Nhật (Đợt 2/2019)

29/10/2019 - 10:46 AM

Sinh viên nộp hồ sơ xét Học bổng Của Công ty Môi trường Dương Nhật, gồm:

      (1) Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

      (2) Học bổng cho sinh viên học giỏi nhất

Hồ sơ gồm:

  • Đơn xin xét học bổng
  • Sơ yếu lý lịch (xác nhận của đại phương)
  • Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn (xác nhận của địa phương, áp dụng cho đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn)
  • Bảng điểm in online 3 học kì gần nhất
  • Điểm rèn luyện (xác nhận của Nhà trường)
  • Các minh chứng về hoạt động khác (nếu có)

Hồ sơ nộp về Văn phòng khoa Môi trường và Tài nguyên (Cơ sở 1, Nhà B9) trước ngày 31/10/2019.