Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo v/v Xét tặng Học bổng khuyến học Lâm Minh Triết năm 2019

28/10/2019 - 11:06 AM

Sv tham gia nộp hồ sơ xét tặng Học bổng khuyến học Lâm Minh Triết vui lòng xem thông tin chi tiết tại file đính kèm (Download File)

SV nộp hồ sơ về văn phòng khoa Môi trường và Tài nguyên (Nhà B9, Cơ sở 1) trước 16g thứ Ba ngày 05/11/2019 để Khoa xét chọn và nộp hồ sơ cho Ban Tổ chức.