Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo v/v xét tặng Học bổng khuyến học Lâm Minh Triết năm 2022

01/12/2022 - 4:02 PM

Sinh viên vui lòng tham khảo thông tin đính kèm, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp về Văn phòng Khoa Môi trường và Tài nguyên (Cơ sở 1 - Nhà B9) trước 15g ngày 13/12/2022 để Khoa tổng hợp, xét chọn và chuyển hồ sơ đến Quỹ Học bổng.

Lưu ý: Khoa chỉ xét chọn và giới thiệu tối đa 02 hồ sơ sinh viên đáp ứng các tiêu chí yêu cầu từ Ban quản lý Quỹ học bổng.