Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Thông báo v/v xét tặng học bổng Lâm Minh Triết 2017-2018

11/10/2018 - 10:00 AM

Hội Nước và Môi trường Tp.HCM thông báo v/v xét tặng học bổng Lâm Minh Triết năm 2017-2018 như sau:

Nhà giáo Nhân Dân, Giáo sư Tiến sĩ Lâm Minh Triết là một trong những nhà khoa học đã tham gia thành lập Hội, là nhân sự chủ chốt trong ban lãnh đạo Hội và là Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2006-2013, 2013-2016.

Để ghi nhớ công ơn, ghi nhớ sự tâm huyết của NGND, GS.TS Lâm Minh Triết, thế hệ sinh viên đã từng học, từng làm việc cùng giao sư đã thống nhất thực hiện việc trao Quỹ Học Bổng Lâm Minh Triết cho sinh viên nghèo vượt khó trong năm học 2017-2018 vừa qua.

Kế hoạch hoạt động Quỹ Học bổng Lâm Minh Triết - 2018:

I.   Đối tượng nhận học bổng:

 • Sinh viên vượt khó
 • Sinh viên đang theo học ngành Môi trường và Ngành Cấp thoát nước;
 • Sinh viên năm 3 và năm 4, bậc đại học chính quy;
 • Sinh viên không gián đoạn việc học trong suốt thời gian học tập của khóa đào tạo;
 • Không nợ môn học, tính đến thời điểm xét;
 • Điểm môn học của 2 học kỳ trong năm xem xét (năm 2017-2018), không có môn nào dưới 6.0 (thang 10) hoặc tương đương;
 • Sinh viên có điển trung bình tích lũy tối thiểu từ 6.0 trở lên (thang 10) hoặc tưng đương;
 • Không vi phạm nội quy/kỹ luật của trường đào tạo và vi phạm pháp luật, có lối sống lành mạnh của địa phương thường trú và tạm trú;
 • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm 2017-2018.

II.  Mức tặng học bổng và Hồ sơ minh chứng:

1. Học bổng Sinh viên vượt khó: Mỗi suất học bổng là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)

2. SV tự viết 01 trang A4 giới thiệu bản thân, thông tin liên hệ, báo cáo thành tích học tập của bản thân và nêu nguyện vọng về định hướng tương lai nghề nghiệp khi ra trường.

3. Đánh giá rèn luyện 2 học kỳ năm học 2017-2018, mức khá trở lên, có xác nhận của P.CTCT-SV.

4. Bảng điểm tích lũy quá trình học, tính đến thời điểm xét, có xác nhận của P.ĐT.

5. Bảng điểm học 02 kỳ của năm học 2017-2018, có xác nhận của P.ĐT.

6. Giấy chứng nhận/xác nhận của Xã/Phường thuộc một trong các diện sau: mồ côi cha và mẹ, hoặc xác nhận hộ ngheo (nếu thuộc diện ưu tiên).

7. Ưu tiên: (1) sinh viên mồ côi cha và mẹ; (2) sinh viên là người dân tộc thiểu số; (3) sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

III. Địa chỉ và thời gian nhận hồ sơ:

Hồ sơ gửi về Văn phòng khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường ĐH Bách Khoa, Cơ sở 1 (Nhà B9) trước 16g thứ Năm ngày 18/10/2018 để khoa xét duyệt và giới thiệu 02 hồ sơ đáp ứng theo quy định.