Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông tin học bổng của Quỹ Khuyến học Cựu sinh viên K2002

12/08/2022 - 8:30 AM

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ và động viên những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, Quỹ Khuyến học Cựu sinh viên K2002 sẽ tài trợ và trao học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh như trên, thông tin cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi (chưa nhận học bổng đơn vị nào tương tự) năm 1, 2 (Không giới hạn điểm tích lũy)

2. Số lượng: 10 suất

3. Giá trị mỗi suất: 3 triệu đồng

4. Hồ sơ xét duyệt:

  • Đơn xin cấp học bổng
  • Sơ yếu lý lịch (xác nhận của địa phương)
  • Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn (xác nhận của địa phương)
  • Bảng điểm rèn luyện, Kết quả học tập (xác nhận của Nhà Trường)

5. Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 24/8/2022

6.Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa Môi trường và Tài nguyên (Nhà B9)