Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2024

07/05/2024 - 4:30 PM

Thông báo tuyển sinh đi học tại Maroc diện Hiệp định năm 2024  của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

 

1/ Số lượng học bổng: 10 học bổng trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
 
2/ Thời gian đào tạo và ngôn ngữ:
- Chương trình đại học: từ 03 - 04 năm học
- Chương trình thạc sĩ: 02 năm học
- Chương trình tiến sĩ: từ 03 - 04 năm học
 Ngôn ngữ chính sử dụng trong quá trình học tập và nghiên cứu là tiếng pháp
 
3/ Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 31/5/2024 (tính theo dấu bưu điện và thời gian hoàn thành đăng ký online)
 
Thông tin chi tiết vui lòng xem File đính kèm.