Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Danh mục các hướng nghiên cứu đề tài Luận văn Thạc sĩ năm 2019-2020

01/10/2019 - 9:15 AM

Danh mục các hướng nghiên cứu đề tài LV năm 2019-2020

  1. Nghiên cứu sự phát triển và suy thoái của nấm Phytophthora tương ứng với các liều lượng áp dụng của thuốc trừ nấm (ở điều kiện phòng thí nghiệm)
  2. Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc BVTV trong môi trường đất trồng hồ tiêu tại Đồng Nai
  3. Ứng dụng GIS và viễn thám xây dựng bản đồ phân vùng ô nhiễm do thuốc BVTV tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
  4. Ứng dụng viễn thám phân tích diễn biến phân bố loài thực vật RNM tại Cần Giờ phục vụ công tác quản lí bền vững HSTRNM
  5. Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm kim loại lên sinh trưởng và phát triển của RNM tại Cần Giờ

​Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ TS.Hoàng Anh qua email anhnguyen.ier@gmail.com