Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Lịch bảo vệ Đề cương và Luận văn Cao học HK2/2017-2018

11/06/2018 - 9:58 AM

1. Ngành Kỹ thuật Môi trường:

  - Đề cương cao học:

  • Hạn chót nộp: ngày 29/6/2018
  • Ngày bảo vệ dự kiến: ngày 06/7/2018

  - Luận văn cao học:

  • Hạn chót nộp: ngày 06/7/2018
  • Ngày bảo vệ dự kiến: ngày 20/7/2018

2. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường:

  - Đề cương cao học

  • Hạn chót nộp: ngày 02/7/2018
  • Ngày bảo vệ dự kiến: 09/7/2018

  - Luận văn cao học

  • Hạn chót nộp: ngày 10/7/2018
  • Ngày bảo vệ dự kiến: 27/7/2018

Lưu ý:

- Đề cương Luận văn: học viên nộp 03 quyển đóng bìa mềm, có chữ ký xác nhận của GVHD trước khi nộp.

- Luận văn cao học: học viên nộp 05 quyển đóng bìa mềm, có chữ ký xác nhận của GVHD trước khi nộp.