Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

TB thời gian nộp Đề cương và Luận văn HK2/2020-2021

06/12/2021 - 10:37 AM

Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường ĐH Bách Khoa trân trọng thông đến các học viên thời gian nộp Đề cương và Luận văn của ngành Kỹ thuật Môi trường và ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường HK2/2020-2021 như sau:

Thời gian nộp: từ ngày 06/12/2021 đến 16g ngày 20/12/2021

Thời gian bảo vệ: dự kiến trong tháng 01/2022 (sẽ thông báo sau)

Tất cả học viên nộp Quyển có chữ ký của Cán bộ hướng dẫn cùng với file Đề cương và Luận văn cho C.Phương (văn phòng khoa CS1) theo đúng thời gian nêu trên.