Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký đề tài NCKH Sinh viên năm 2020

17/08/2020 - 1:50 PM

Gửi các em sinh viên K2017, 2018 và 2019,

Khoa Môi trường và Tài nguyên thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký đề tài NCKH SV năm 2020 đến hến ngày 24/8/2020.

Hồ sơ nộp cho Cô Thành (Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, nhà B9, Cơ sở 1) bao gồm: Thuyết minh đề tàiDự toán có đầy đủ chữ ký của Giáo viên hướng dẫn và Chủ nhiệm đề tài.

Đề nghị sinh viên nộp hồ sơ đúng hạn. Khoa không nhận hồ sơ sau thời gian thông báo trên.

Trân trọng thông báo.