Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo Lịch bảo vệ Đề cương Luận văn cao học và Luận văn thạc sĩ HK1/18-19 tại Bách Khoa và tại Bến Tre

05/11/2018 - 10:10 AM

1. Ngành Kỹ thuật Môi trường:

   -  Đề cương Luận văn cao học:

  • Hạn chót nộp: ngày 28/12/2018
  • Ngày bảo vệ dự kiến: ngày 04/01/2019

   -  Luận văn thạc sĩ:

  • Hạn chót nộp: ngày 28/12/2018
  • Ngày bảo vệ dự kiến: 11/01/2019

2. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (học viên Bách Khoa và Bến Tre):

   -  Đề cương Luận văn cao học:

  • Hạn chót nộp: 04/01/2019
  • Ngày bảo vệ dự kiến: 11/01/2019

   -  Luận văn thạc sĩ:

  • Hạn chót nộp: ngày 04/01/2019
  • Ngày bảo vệ dự kiến: ngày 17 hoặc ngày 18/01/2019

​Đề nghị học viên nộp đúng thời hạn nêu trên để khoa chuyển hồ sơ đến Hội đồng phản biện.