Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo nộp bằng PTTH khóa 2017

29/05/2018 - 2:05 PM

Sinh viên phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông vào đầu Học kỳ 1 năm thứ 2 (nếu khi nhập học chỉ mới nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời).
Thời gian nộp bằng THPT của sinh viên Khóa 2017:
Sinh viên nộp cho lớp trưởng. Lớp trưởng lập danh sách và sắp xếp MSSV theo thứ tự tăng dần >>>> nộp Phòng Đào tạo (Phòng 101 A1 tại Cơ sở 1).
Thời gian nộp:
Đợt 1: từ 30/5/2018 đến 14/6/2018
Đợt 2: từ 04/9/2018 đến 14/9/2018
Các sinh viên K.2017 chưa có bản sao bằng THPT vì lý do đặc biệt phải nộp đơn cam kết tại Phòng Đào tạo trước ngày 14/9/2018
Sinh viên xem thông báo chi tiết tại http://www.aao.hcmut.edu.vn  ---> sinh viên --> Quy chế ---> Quy định về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT
Xem chi tiết hướng dẫn nộp bằng PTTH tại trang web P.ĐT aao.hcmut.edu.vn >>> Hướng dẫn
Mọi thắc mắc khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp P.Đào tạo.